Raudu makšķerēšanas sacensības

RAUDU MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“ZAUBES RAUDA ”

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis.

Popularizēt makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska rakstura vaļasprieku, veicināt Latvijas makšķernieku savstarpējo saskarsmi un vienotību.

 2. Laiks un vieta.

Raudu makšķerēšanas sacensības notiek  ezerā „Augšezers” 2017. gada 22. jūlijā

Reģistrācija sacensībām no  8:00 -9:00

Sacensības no  9:00- 12:00

 3. Sacensību organizētāji:

Sacensības rīko Mednieku un makšķernieku kluba „Zaube” makšķernieku sekcija.

Atbildīgie- Druvis Legzdiņš, tālr. 26537411, Egils Liepiņš, tālr. 2652196

 4. Sacensību dalībnieki.

Sacensības notiek individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots.

Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte.

Dalības maksa:

pieaugušajiem - EUR 10,00,

bērniem, jauniešiem līdz 16 gadiem dalības maksa EUR 5,00.

 5. Vispārīgie noteikumi.

·    Sacensību organizētāji nav atbildīgi par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu.

·    Katra dalībnieka obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā).

·    Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki.

 6. Sacensību noteikumi.

Katram dalībniekam atļauts izmantot (makšķerēt) 2 makšķeres.

Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas un traucēt citu dalībniekus.

Tikai tiesnesis nepieciešamības gadījumā drīkst pieiet pie dalībnieka.

 7. Sacensību uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.

Sacensībās tiek noteikti 3 labākie sacensību  dalībnieki.

Augstāku vietu saņem dalībnieks, kurš  noķēris lomu ar lielāko kopējo svaru.

Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, tiesneši ir tiesīgi paziņot par sacensību turpinājumu, līdz pirmajai noķertai raudai.

 Sacensību programma

8:00- 9:00

Sacensību dalībnieku reģistrācija, sacensību atklāšana

9:00- 12:00

Makšķerēšana

12:00- 13:00

Rezultātu apkopošana, apbalvošana

 

Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!