Medības

.

Medību kalendārs

-stirnas — āži no 1.jūnija līdz 30.novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas no 15.augusta līdz 30.novembrim;

- mežacūkas  — visu gadu;

-lūši — no 1.decembra līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās izmantošanai, bet ne ilgāk par 31.martu;

- medņi — tikai gaiļi no 10.aprīļa līdz 10.maijam;

- rubeņi — no 1.septembra līdz 31.oktobrim;

- vilki — no 15.jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31.martu;

- raķeļi — no 10.aprīļa līdz 10.maijam un no 1.septembra līdz 31.oktobrim, ja medniekam ir medņa vai rubeņa medību atļauja;

- pelēkie zaķi un baltie zaķi — no 1.oktobra līdz 31.janvārim;

- meža caunas, akmens caunas, seski un ondatras — no 1.oktobra līdz 31.martam;

- āpši – no 1.augusta līdz 31.decembrim;

- lapsas, Amerikas ūdeles un jenotsuņi— visu gadu;

3.2.6. mežirbes (Bonasia bonasia) — no 1.septembra līdz 31.janvārim;

- fazāni — no 1.augusta līdz 31.martam;

- lauku baloži — no 1.augusta līdz 15.novembrim;

- mājas baloži — no 1.augusta līdz 31.decembrim;

- slokas — no 1.augusta līdz 15.novembrim;

- pelēkās vārnas un žagatas — no 15.jūnija līdz 30.aprīlim;

- sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, meža zosis  – no 15.septembra līdz 30.novembrim;

- lauči, krīkļi, pelēkās pīles, platknābji, meža pīles, prīkšķes, baltvēderi, garkakļi, brūnkakļi, cekulpīles, ķerras, tumšās pīles, melnās pīles, kākauļi, gaigalas — no augusta otrās sestdienas plkst. 16.00 līdz 15.septembrim — trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 16.septembra līdz 30.novembrim — katru dienu;

- klaiņojoši suņi un kaķi — visu gadu bez īpašnieka piekrišanas;

- bebri – no 15.jūlija līdz 15.aprīlim.


Normatīvie akti

Medību likums:http://likumi.lv/doc.php?id=77455

Medību noteikumi

Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi:http://likumi.lv/doc.php?id=263243

Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām:http://likumi.lv/doc.php?id=264364

Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās:http://likumi.lv/doc.php?id=261505

Medību saimniecības attīstības fonda nolikums:http://likumi.lv/doc.php?id=263361

Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi:http://likumi.lv/doc.php?id=263242

Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija):  http://likumi.lv/doc.php?id=223483

Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki:http://likumi.lv/doc.php?id=160674

Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību:http://likumi.lv/doc.php?id=85183

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums: http://likumi.lv/doc.php?id=221384

Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība:http://likumi.lv/doc.php?id=242126

Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi:http://likumi.lv/doc.php?id=238948

Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi:http://likumi.lv/doc.php?id=242034