"MMK ZAUBE” kauss 2018.

Nolikums.

 

 

1.      Sacensību mērķis

Būt starp savējiem un izjust mednieku garu- jautrību, draudzību un azartu, kā arī aktīvi atpūsties un pārbaudīt savas mednieku  iemaņas.

2.      Sacensību rīkotāji

Sacensības rīko Mednieku un makšķernieku kluba „Zaube” mednieku  sekcija.

Atbildīgie-  Kaspars Ozoliņš, tālr. 29224382, Andis Zuments, tālr. 26060326  , Jānis Dālders, tālr. 29542462.

3.      Sacensību norises vieta un laiks

Mednieku sacensības notiek  „Reķos” 2018. gada  2. jūnijs

Reģistrācija sacensību dienā pie katras disciplīnas atsevišķi,  to izpildot.

Mednieku sacensību sākums 2018. gada 2. jūnijā ,  plkst. 9:00

4.      Sacensību dalībnieki un disciplīnas

Sacensības notiek individuālā konkurencē. Piedalīties var tikai "MMK Zaube" medību kolektīva biedri.

Būs sekojošas disciplīnas:

1. GS-35 m -(gludstobra šaušana no 35 m ar lodi 5 šāvieni pa mērķi. Šaušanas rezultāts vienlaikus tiks ņemts vērā arī MMK Zaube šaušanas pārbaudei. Piedalīšanās ar savu ieroci un savām patronām.)

2. VS- 50m -(vītņstobra šaušana no 50 m 5 šāvieni pa mērķi. Piedalīšanās ar savu ieroci un savām patronām. )

3. Skrejošā mežacūka- (šaušana no 10 m ar pneimatisko šauteni 6 šāvieni pa kustošu mērķi, 4 šāvieni iet ieskaitē. Piedalīšanās ar organizatoru ieroci un patronām.)

4.  Vanaga acs-  attāluma noteikšana 5 objektiem.

5. Lidojošā bulta - (šaušana ar loku no 15 m pa mērķi, 5 šāvieni pa mērķi, 3 šāvieni iet ieskaitē.  (Piedalīšanās ar organizatoru  aprīkojumu.)

 

5.      Uzvarētāja noteikšana

-  Katra disciplīna tiks vērtēta atsevišķi, pirmo trīs vietu ieguvēji saņems medaļas un diplomus.

 Galvenā balva "MMK Zaube kauss 2018” - lielais kauss tiks pasniegts dalībniekam, kurš ir uzvarējis triju labāko disciplīnu kopvērtējumā.  Tas nozīmē kā kopvērtējumā tiks ņemtas vērā trīs labākās disciplīnas. Otrā, trešā vieta tiks apbalvota arī ar kausiem.

- Iespēju rīkot 2019. gada pasākumu iegūst pirmo trīs vietu ieguvēji.

6.      Sacensību noteikumi

-medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām. Šaujamieročus atļauts izņemt no ieroču somām un salikt tikai šaušanas līnijā.

- katrs sacensību dalībnieks pilnā mērā un tikai personīgi ir atbildīgs par savu drošību sacensību laikā.

7.   Dienas  programma


9:00 -16:00

Mednieku sacensības

12:00

Lielā zupas katla tukšošana

16:00-17:00

Rezultātu apkalpošana, apbalvošana

No 19:00

Buku medības